Kateřina Valentová

Překlady

První dojem je jen jeden. Správný překlad bude mít na čtenáře stejný vliv, jaký jste zamýšleli s originálním textem. Kvalitní práce překladatele přináší porozumění.

překlady

Překladům jsem se začala věnovat během svého studia. Bakalářský obor Anglická filologie jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a magisterské vzdělání jsem získala v oboru Angličtina pro překladatelskou praxi na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2015 už překlady přestaly být pouze záležitostí studijní, ale staly se i součástí mého profesního zaměření. Zabývám se především marketingovými, ekonomickými a právními texty a ráda také pomohu s lokalizací či internacionalizací Vašich webových stránek.

Co mi pomáhá přinášet porozumění? Jsme stále jen lidé, proto aby má práce byla co nejkvalitnější, využívám tyto pomocníky:

  • CAT nástroje – nástroje, které umožňují pracovat s pamětmi z již dříve vypracovaných překladů a vytvořenými terminologickými databázemi, což mimo jiné usnadňuje snahu o konzistenci používaných výrazů a stylu,
  • odborné slovníky,
  • tezaury – slovníky, které poskytují seznam sémanticky příbuzných slov, např. synonyma či antonyma,
  • nástroje pro kontrolu kvality.

Jak to s mými pomocníky zvládáme podle klientů se dozvíte v sekci Reference.

Ceny


Dle náročnosti textu od 300 Kč/1 NS, 1,2 Kč/slovo

Poznámka k ceně:
1 NS (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer – počet znaků i slov naleznete v dokumentu ve Wordu v záložce Revize – Počet slov

polakate.cz polakate.cz polakate.cz